Gizlilik

6698 sayılı Kanun Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] ve sair mevzuat kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla www.guleryuz.av.tr adresinin sahibi ve veri sorumlusu konumundaki Güleryüz Altunbaş Sancak Avukatlık Ortaklığı [“Güleryüz Partners”] tarafından düzenlenmiştir.

Siz müvekkillerimiz, kurumsal müvekkillerimizin temsilcileri/çalışanları ve müvekkil adaylarımız ile kurumsal müvekkil adaylarımızın temsilcileri/çalışanları, avukat ve diğer çalışan ile stajyer adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, meslektaşlarımız ile diğer ziyaretçilerimizin bu internet sitesine yaptığı ziyaretler ve başkaca yollarla Güleryüz Partners’a iletmiş olduğu;

 • Kimlik Bilgileri: isim, soy isim, doğum tarihi
 • İletişim Bilgileri: telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi
 • Eğitim ve Özlük Bilgileri: eğitim düzeyi ve eğitime ilişkin bilgiler, çalışma geçmişi, özgeçmiş
 • Hukuki İşlem Bilgileri: mahkeme ve idari merci kararları gibi resmi belgelerde yer alan veriler
 • Cihaz Bilgileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), internet giriş çıkış kaydı ve trafik bilgileri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler

ve benzeri kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Bu internet sitesi üzerinden veya elektronik posta ve benzeri çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bir kişisel verinizi tarafımız ile paylaşmanız halinde Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında verileriniz rızanız doğrultusunda işlenebilecektir.

Diğer hallerde ise iletişim içerisinde olduğumuz gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi yetkili, temsilci ve çalışanları bakımından kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar ile belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

 1. Müvekkillerimiz ile kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerine/çalışanlarına ait kimlik ve iletişim bilgileri, hukuki işlem bilgileri ve gerekli olması halinde özel nitelikli kişisel veriler, avukatlık hizmet sözleşmesi ile vekalet ilişkisinin yürütülmesi ve görevin ifası amacıyla [Kanun md.5/2-c] ve temel hak ve özgürlüklere halel getirmeksizin, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi ve Güleryüz Partners tarafından yahut katılımıyla düzenlenen etkinliklerin organizasyonu için [Kanun md.5/2-f],
 2. Mevcut ve potansiyel iş ortaklarımız ile mal ve hizmet tedarikçilerimize ait kimlik ve iletişim bilgileri, hukuki işlem bilgileri ve gerekli olması halinde özel nitelikli kişisel veriler, aramızdaki iş ilişkisi kapsamında sözleşmenin ifası amacıyla [Kanun md.5/2-c] ve temel hak ve özgürlüklere halel getirmeksizin, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi için [Kanun md.5/2-f],
 3. Potansiyel müvekkillerimiz, potansiyel kurumsal müvekkillerimizin temsilcileri/çalışanları, avukat ve diğer çalışan ile stajyer adaylarımız, internet sitemiz veya başkaca bir kanal aracılığı ile tarafımızla iletişime geçen meslektaşlarımız ve diğer kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileri, hukuki işlem bilgileri, eğitim ve özlük bilgileri ve gerekli olması halinde özel nitelikli kişisel kişisel veriler, temel hak ve özgürlüklere halel getirmeksizin, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi ve Güleryüz Partners tarafından yahut katılımıyla düzenlenen etkinliklerin organizasyonu için [Kanun md.5/2-f],
 4. Web sitemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize ait cihaz verileri, temel hak ve özgürlüklere halel getirmeksizin, kullanıcı verilerinin sınıflandırılması, değerlendirilmesi, web sitesi analitiği ile web sitesi geliştirme ve iyileştirmeleri için [Kanun md.5/2-f],
 5. Genel olarak kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi [Kanun md.5/2-ç] ve hak tesis edilmesi veya var olan hakların korunması [Kanun md.5/2-e] amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Verileriniz sanal ortamda otomatik veya yarı otomatik olarak işlenebileceği gibi sözlü veya yazılı şekilde fiziksel ortamda da işlenebilmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası hükmünde sayılan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve/veya danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile mevzuatın gerektirdiği haller kapsamında yetkili adli merciler ile noterler gibi diğer resmi makamlara aktarılabilir. Yine, görevin ifası ve meşru menfaat hallerinde çeşitli iş ve işleyişlerin yönetimi ve düzenlenmesi ile Güleryüz Partners tarafından yahut katılımıyla düzenlenen etkinliklerin organizasyonu için kişisel verilerinizin Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iş ortaklarımıza aktarılması söz konusu olabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki nedenler doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, verilerin güvenli şekilde depolanması ve koruma altında tutulabilmesi amacıyla Kanun kapsamındaki veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu ve güvenilir ülkelerle sınırlı olmak üzere yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız için Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9/77 Maslak, İstanbul adresinden veya info@guleryuz.av.tr adresinden tarafımıza başvurabilirsiniz.

Belirtmek isteriz ki, internet sitesinde yer alan bağlantılar aracılığıyla veya haricen erişim sağladığınız sosyal medya ve benzeri mecralarda kişisel verileriniz bilahare işleniyor olabilir. Bu mecraların kişisel verilerinizi işlemesine ilişkin olarak veri sorumlusu Güleryüz Partners olmayıp ilgili veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir.