Loader

Ekibimiz

Tarık Güleryüz Ortak Avukat t.guleryuz@guleryuz.av.tr
VCard ekleyin
Tarık Güleryüz

Tarık, her türden hissedar ihtilafı, şirket birleşme ve devralma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar, ortaklık ihtilafları, iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, beyaz yaka suçları, icra takibi ve iflas davaları, sermaye piyasası hukuku kaynaklı ihtilaflar, miras ve vesayet hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, gayrimenkul ve kira hukuku ihtilafları dahil olmak üzere her türlü karmaşık ticari ve şahsi uyuşmazlık ve yabancılık unsuru içeren ve Türk hukukuna tabi her nevi sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda önemli tecrübe sahibidir. Kendisi bu çerçevede, enerji, eğitim, finans, hizmet, teknoloji, perakende, inşaat, savunma sanayinin de dahil olduğu birçok sektörde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası müvekkili temsil etmektedir.

Tarık, sırasıyla Marmara Üniversitesi ve Queen Mary Londra Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora programlarına devam etmektedir. Doktora tez araştırmasında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143’üncü maddesinde düzenlenen “Varlık Devir Sözleşmesinin Hukuki Yönleri”ne odaklanmaktadır.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan Tarık, aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği [IBA] ve Genç Yöneticiler ve İş adamları Derneği [GYİAD] üyesidir. Bloomberg HT ve Ekotürk gibi kanalların haber programlarına sıkça konuk olmakta ve güncel hukuki gelişmelerle ilgili görüşleriyle katkı sağlamaktadır.

Tarık, birçok hakemli makalenin yanı sıra İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış çok sayıda yayının da yazarıdır. Ayrıca, Bloomberg Businessweek ve Dünya Gazetesi gibi saygın dergilere yazılarıyla katkıda bulunmakta ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Borçlar Hukuku alanında yüksek lisans dersi vermektedir.

Seçili Yayınlar:

Kitap

  • Proje Finansmanında İnşaat Risklerini Azaltmanın Yasal Yönleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

Makaleler

  • İş Hukukunun Emredici Yapısı Işığında Rekabet Yasağı Sözleşmesi, TBB Dergisi, 2015/118.
  • Ortak Yer ve Tesislerin Oybirliğiyle Kiraya Verilebileceği Meselesini Yeniden Düşünmek, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1) 2016.
  • Bir Anglo-Amerikan Hukuku Müessesesi Olarak Cezalandırıcı Tazminatın (Punitive Damages) Bazı Türk Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi, TBB Dergisi, 2019/141.
  • The Recent Pivotal Developments Introduced in Turkish Legislation [Türk Hukukundaki Önemli Güncel Gelişmeler], Dünya Gazetesi, Executive-TR Monitor, Sayı 172 (Barış Ülker ile birlikte).
  • Limitations on Dividend Distribution: What Actions May Be Taken by Board Members? [Kar Payı Sınırlamaları: YK Tarafından Alınabilecek Önlemler], Dünya Gazetesi, Executive-TR Monitor, Sayı 180 (Barış Ülker ile birlikte).
  • Pandemi Kaynaklı Sorunların Şirketler Üzerindeki Etkileri, Bloomberg Businessweek, Ekim 2020 & Dünya Gazetesi, Executive-TR Monitor, Sayı 187 (Barış Ülker ile birlikte).
  • Zorunlu Arabuluculuk Adalete Erişimi Zorlaştıran Bir Engel Mi?, Bloomberg Businessweek, Kasım 2020 (Barış Ülker ile birlikte).
  • Why is The Business Judgment Rule Important? [İş Adamı Kararı İlkesi Neden Önemli?], Dünya Gazetesi, Executive-TR Monitor, Sayı 184 (Barış Ülker ile birlikte).
  • Yargıtay Son Noktayı Koydu: Uyarlama Davalarında Mahkeme Kira Bedelinin Tedbiren İndirilmesine Karar Verebilir, Dünya Gazetesi, Executive-TR Monitor, Sayı 219 (Barış Ülker ile birlikte).