Loader
  • January 3
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Türkiye Futbol Federasyonu Kaçak Yayınları Artık Mahkeme Kararı Olmaksızın Bizzat Engelleyebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Kaçak Yayınları Artık Bizzat Engelleyebilecek

25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a [“TFF Kanunu”] ek madde eklenmiş ve bu şekilde Türkiye Futbol Federasyonu [“TFF”] Yönetim Kurulu’na mahkeme kararı olmaksızın hukuka aykırı yayınlara erişim engeli getirme yetkisi verilmiştir. Buna göre, TFF Yönetim Kurulu, internette futbol maçlarının hukuka aykırı olarak yayınlandığını tespit ederse, konu içeriği hakkında artık erişimin engellenmesi kararı alabilecektir. Yalnızca eşimin engellenmesi yolu ile ihlalin önlenemediği hallerde ise, TFF tarafından internet sitesinin tümüne yönelik olarak eşimin engellenmesi kararı da verilebilecektir.  

Erişim Engeli Yetkisi  

TFF Kanunu’na eklenen maddeye göre: “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

Aynı hükmün devamında, erişim engeli kararı uygulanmak üzere 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nun 6/A maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderileceği belirtilmiştir.

TFF tarafından yayın, kısım, bölüme veya internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişim engeli kararı verildiği hallerde, yayınları engellenen hak sahipleri bu karara karşı bir hafta içerisinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edebilecektir. Erişim engeli yetkisi her ne kadar TFF Yönetim Kurulu’na verilmiş olsa da bu yetkinin, yönetim kurulu tarafından TFF bünyesinde kurulacak idari birimde görev alacak kişilere devri de mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespiti halinde de yayın hakkı sahibinin talebi üzerine erişim engeli kararı verilebilecektir. Ancak, bu talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi ve hak sahipliğinin ispat edilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak;

Futbol müsabakalarında yayın haklarının korunması amacıyla getirilen yeni düzenleme ile TFF’ye mahkeme kararı olmaksızın hukuka aykırı yayınlara erişim engeli koyma yetkisi tanınmıştır. Her ne kadar değişiklik ile hukuka aykırı yayınların önlenmesi konusunda hızlı aksiyon alınmasının önü açılmış olsa da böylesine bir yetkinin TFF’ye verilmesi Anayasa’ya aykırılık itirazlarını gündeme getirecektir.