Loader
  • 2022 March 8
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Önemli Değişiklikler

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Önemli Değişiklikler

Rekabet Kurumu’nun 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğinde, 4 Mart 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, Rekabet Kurulu iznine tabi birleşme ve devralma işlemlerinde dikkate alınan ciro eşikleri artırılırken teknoloji şirketlerinin dahil olduğu işlemler bakımından ciro eşiklerinde istisnai düzenlemeler getiriliyor. Söz konusu değişiklikler yayımından iki ay sonra, yani 4 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Ciro Eşiklerinin Artırılması

Değişiklikle getirilen yeni hüküm uyarınca,

  • Birleşme veya devralma işlemlerine taraf şirketlerin Türkiye ciroları toplamının 750 milyon TL ve işlem taraflarının en ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL’yi aşması veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması halinde

işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunlu olacaktır. Ciro rakamlarının anılan eşiklerin altında kalınması durumunda ise işlem için Rekabet Kurulu’ndan izin alınmasına gerek yoktur.

Değişiklik öncesinde ise, 250 milyon TL’lik eşik 30 milyon TL, 750 milyon TL’lik eşik 100 milyon TL ve 3 milyar TL'lik eşik 500 milyon TL olarak düzenlenmekteydi. Dolayısıyla, değişiklik ile ciro eşiklerinde ciddi artış yapılmış oluyor.

Teknoloji Şirketlerinin Birleşme ve Devralma İşlemlerinde İstisnai Düzenleme

Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin dahil olduğu ve kontrol değişikliğine yol açan birleşme ve devralmalar bakımından, yukarıda belirtilen 250 milyon TL ciro eşikleri aranmayacaktır. Dolayısıyla, bir teknoloji şirketi devralınırken, işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon TL’yi veya işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması halinde, Rekabet Kurul’undan izin alması gerekecektir. “Teknoloji teşebbüsü” ifadesi ise ilk kez tanımlanmakta ve oyun, yazılım, online TV, finansal teknoloji, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, e-ticaret, kripto, yapay zekâ ve diğer tüm teknoloji şirketlerini kapsamaktadır. Netice itibariyle, teknoloji şirketlerinin dahil olduğu birleşme ve devralma işlemleri genel olarak Rekabet Kurumu’nun denetimine tabi olacağı söylenebilir.

Diğer Yenilikler

İlgili Tebliğ’in ekinde yer alan Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formu da güncellenmiştir. Bundan böyle, izne tabi işlemler için başvurularda Kurul’a güncel form sunulmalıdır. Ayrıca, şimdiye kadar bildirimler elden veya posta yoluyla yapılabiliyorken bundan sonra e-Devlet üzerinden de yapılması mümkündür.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.