Loader
  • 2023 August 28
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

MASAK Tebliği’nde Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

MASAK Tebliği’nde Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Uzaktan kimlik tespitine ilişkin uyum sürecinde, öncelikle Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’e 24.02.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 6/A maddesi sayesinde gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelmişti.

Önceki yazımızda açıkladığımız üzere, yakın zamanda bankaların ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için de uzaktan kimlik tespiti yapmasının yolu açılmıştı. Bu yazıya konu son değişiklik ile tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespiti sürecinde Mali Suçlar Araştırma Kurulu [“MASAK”] nezdinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için de düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 11.08.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 19 Sıra No’lu MASAK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Sıra No’lu MASAK Tebliği [“Tebliğ”] ile:

  • “Müşteriler” kapsamına ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de eklendi.
  • Gerçek kişilerde ve ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar belirlendi.
  • Uzaktan kimlik tespiti sürecinin baştan sona kaydedilmesi gerekli olup bu süreçte kullanılacak yöntemler ve ilave güvenlik önlemleri belirlendi.
  • Uzaktan kimlik tespitinin, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacağı düzenlendi.
  • Gerçek ve ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti ile ilgili Tebliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında alınması gereken bilgiler web siteleri, internet şubeleri veya mobil uygulamalar gibi kanallar üzerinden elektronik ortamda doldurulan formlar aracılığıyla da gönderilebilecek.
  • Uzaktan kimlik tespiti sürecinin hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet alınacak kuruluşların TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olması zorunlu tutuldu.

YAPAY ZEKAYA TSE STANDARTI

Yine önceki yazımızda açıkladığımız şekilde, uzaktan kimlik tespitine ilişkin hizmetlerin sunulmasında yapay zekânın da kullanılabileceği kararlaştırılmıştı. Tebliğ’e göre yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı durumda uzaktan kimlik tespiti yapılan kişinin gerçek bir kişi olduğuna ilişkin kontroller yapay zekâ tarafından yapılacak ve kimlik kartındaki fotoğraf ile görüntüleri karşılaştırarak başvuru sahibinin ibraz edilen kimliğin sahibi olduğu doğrulanacak.

Yapay zekâ algoritmalarının kullanılabilmesi için, kullanılan algoritmanın temassız yongadaki fotoğraf, alınamaması halinde ise kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğraf ile canlı olarak hazırda bulunan başvuru sahibinin yüz görüntüsü karşılaştırılırken veya canlılık testi yapılırken yanlış onay vakasının on milyonda birin altında olduğunu gösteren Türk Standartları Enstitüsü raporu alınması zorunlu. Ancak, yapay zekâ algoritmasının yurt dışı menşeli bir kuruluştan hizmet alınması ve söz konusu kuruluşun yurtdışında uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifika sahibi olması halinde, bu tip bir rapor aranmayacak.