Loader
 • December 2
 • 2 dakika okuma süresi
 • Dinle

HSK’nın Kararıyla 6 Yeni İhtisas Mahkemesi Kuruluyor

HSK’nın Kararıyla 6 Yeni İhtisas Mahkemesi Kuruluyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu [“HSK”], 30.11.2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 21.11.2021 tarihli kararıyla 6 yeni ihtisas mahkemesi kurulmasına karar verdi. HSK aynı zamanda konuya ilişkin kendi internet sitesinde bir duyuru yayımlamış olup buna göre, 15.12.2021 tarihinden itibaren aşağıda sıralanan uyuşmazlıklar ihtisas mahkemelerinde görülecektir:

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler
 • Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davalar
 • Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlar
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlar
 • İdari yaptırım kararlarına karşı sulh ceza hakimlikleri nezdinde yapılacak başvurular
 • Finans ile ilgili açılacak davalar
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davalar
 • Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalar
 • Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalar
 • Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davalar